Aanmelden brugklas 2023-2024

De aanmelding voor de brugklas 2023-2024 verloopt geheel digitaal.
Bij aanmelden vragen wij slechts beperkte informatie om te kunnen beoordelen of uw kind plaatsbaar is.

Als uw kind voor het Vechtstede College kiest dient u zich rechtstreeks bij onze school aan te melden.
De aanmelding voor brugklas 2023-2024 is gesloten!

U kunt het Vechtstede College niet opnemen in het lijstje met voorkeursscholen.

De aanmeldperiode is van maandag 6 maart 2023 tot en met donderdag 16 maart 2023.
Deze periode wijkt af van de aanmeldperiode in het Gooi en loopt gelijk met de aanmeldperiode in Amsterdam.

Op donderdag 6 april 2023 (gelijktijdig met de uitkomst van de centrale matching in Amsterdam) ontvangt u per e-mail uitsluitsel over plaatsing.

Na plaatsing ontvangt u van ons een inschrijfformulier waarin wij de overige noodzakelijke gegevens opvragen.
Het interview voor leerlingen die zijn aangemeld voor het tvwo zal op 24 mei plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging per e-mail.

Onze toelatingscriteria vindt u hier.

Aanmelden voor klas 2 en hoger

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor leerjaar 2 of hoger voor schooljaar 2023-2024?

Vult u dan s.v.p. dit formulier in.

Wij doen ons uiterste best om instromende leerlingen woonachtig in Weesp te plaatsen, wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen echter niet garanderen.

Plaatsing van leerlingen woonachtig buiten Weesp is afhankelijk van de beschikbare plekken in de betreffende afdeling en is zeer onzeker.

Onze toelatingscriteria zijn niet van toepassing bij aanmelding van leerjaar 2 of hoger.