Klas 1, 2 , 3 tvwo Shakespeare workshops (per klas blokuur)