Bestuur: Gooise Scholen Federatie

Gooise Scholen Federatie (GSF)

Het Vechtstede College is onderdeel van de Gooise Scholen Federatie. 

De Gooise Scholen Federatie bestaat uit negen scholen voor voortgezet onderwijs in de Gooi en Vechtstreek. negen scholen, ieder met een eigen gezicht maar allemaal werkend vanuit de gezamenlijke GSF waarden. Wij werken iedere dag weer aan het best mogelijke onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen en leren daarbij ook van en met elkaar. We beloven onze leerlingen dat zij binnen onze scholen iedere leerloopbaan kunnen volgen en wij hen daarbij zien, begeleiden en optimaal voorbereiden op hun toekomst. Dat is wat ons drijft, iedere dag weer. We werken daarbij vanuit en aan onze verbetercultuur met als motto: “Samen elke dag een beetje beter”. Daarbij zien wij ouders als educatieve partners.


Verspreid over vijf gemeenten hebben onze scholen gezamenlijk alle opleidingstypen in huis. De Gooise Scholen Federatie fungeert als een netwerkorganisatie. Alle collega’s werken met elkaar aan de realisatie van de doelstelling: het best mogelijke onderwijs bieden aan alle aan de GSF toevertrouwde leerlingen. 

KIEN (het Kennis Inspiratie Expertise Netwerk van de GSF) ondersteunt, faciliteert en begeleidt de scholen in hun gezamenlijke ontwikkeling en is gehuisvest in Bussum. 

Zie voor meer informatie over de Gooise Scholen Federatie www.gsf.nl

DE FONTEIN 

mavo, pre lyceum

Aagje Dekenlaan 2 • 1403 HH Bussum • 035-692 76 76

info-df@gsf.nl • www.defonteinbussum.nl

GOOIS LYCEUM 

havo, vwo (atheneum, gymnasium)

Vossiuslaan 2a • 1401 RT Bussum • 035-800 32 50

info-gl@gsf.nl • www.gooislyceum.nl

HUIZERMAAT 

mavo, havo, vwo (atheneum, gymnasium)

Monnickskamp 7 • 1273 JP Huizen • 035-528 70 21

info-hzm@ gsf.nl • www.huizermaat.nl

COLLEGE DE BRINK 

bbl, kbl, mavo (gl, tl)

Kerklaan 6 • Postbus 171 • 1250 AD Laren • 035-800 99 00

info-cdb@ gsf.nl • www.collegedebrink.nl

CASPARUS COLLEGE 

bbl, kbl, GSF junior mavo, gl

Talmastraat 40 • 1381 NE Weesp • 0294-80 52 00

info-cc@gsf.nl • www.casparuscollege.nl

VECHTSTEDE COLLEGE 

mavo, havo, vwo, tvwo

Amstellandlaan 1a • Postbus 211 • 1380 AE Weesp • 0294-80 52 50

info-vsc@gsf.nl • www.vechtstedecollege.nl

GOOISE PRAKTIJKSCHOOL 

praktijkonderwijs

Laapersboog 5 • 1213 VC Hilversum • 035-626 40 40

info-gps@gsf.nl • www.gooisepraktijkschool.nl

ROLAND HOLST COLLEGE

mavo, havo, vwo 

Jonkerweg 31 • Postbus 555 • 1200 AN Hilversum • 035-790 08 00

info-arhc@gsf.nl • www.rolandholst.nl

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT GSF

De Raad van Toezicht van de stichting Gooise Scholen Federatie bestaat uit de volgende personen: 

de heer P.R.J. Simons, voorzitter

mevrouw R.M. Kooistra, vice voorzitter

mevrouw J. Rutten

de heer B.W.R.M. Bruijns

de heer P.H.J. Vrancken

COLLEGE VAN BESTUUR GSF

mevrouw A.M.E. Kil-Albersen (voorzitter)

KIEN – GSF

Postbus 50 • 1400 AB BUSSUM

Burgemeester de Bordesstraat 82 • 1404 GZ Bussum • 035-692 67 00

info@gsf.nl • www.gooisescholenfederatie.nl