Het onderwijs op ons tweetalig vwo (tvwo)

Ben jij geïnteresseerd in wat er allemaal in de wereld om je heen gebeurt?

Wil jij Engels leren spreken alsof het je eigen taal is? Vind jij het leuk om samen aan interessante projecten te werken? Dan is het tweetalig vwo (tvwo) @ VSC echt iets voor jou!

Tvwo op het Vechtstede College in het kort:

  • Extra Engels in alle leerjaren
  • in de onderbouw meer dan 60% van alle vakken in het Engels
  • In de bovenbouw de niet-examenvakken in het Engels
  • Internationaal erkende certificaten: Cambridge Certificate en IB Certificate
  • Bijzondere vakken zoals Philosophy and Global Perspectives
  • Internationale reizen, uitwisselingen en stages
  • Vakoverstijgende projecten: bekijk een onderwerp vanuit verschillende kanten
  • Culturele jaaropening
  • Excursies

Inspirerend en uitdagend

Tvwo staat voor uitdagend en inspirerend onderwijs. Onderwijs dat een verbreding en verdieping van het lesprogramma inhoudt ten opzichte van het reguliere vwo lesprogramma.

Nieuw! Stromenonderwijs

Vanaf schooljaar 2024-2025 doen de brugklassers van de tweetalige klassen mee aan stromenonderwijs. Lees meer hierover op deze pagina.

Internationalisering

Kennismaken met andere landen en culturen is een belangrijk onderdeel van ons tweetalig vwo-onderwijs. In de lessen, maar ook daarbuiten, wordt er aandacht besteed aan internationale thema’s. Jij bent immers een wereldburger! Er worden verschillende projecten en excursies in alle leerjaren georganiseerd. Voorbeelden hiervan het Food Project in klas 2 en het American Elections Project in klas 4. Daarnaast maak je een aantal reizen naar een ander land of op uitwisseling.  Zo’n studiereis is een verdieping van het programma en biedt de mogelijkheid de Engelse taal in de praktijk te gebruiken.

Opzet van het tweetalig onderwijs

In de eerste drie leerjaren wordt 60% van de schoolvakken in het Engels aangeboden. Deze periode wordt aan het eind van leerjaar 3 afgesloten met het Cambridge Certificate, een internationaal erkend examen. In de bovenbouw volgen de tvwo leerlingen een viertal vakken die in het Engels worden gegegeven. Daarnaast biedt het Vechtstede naast het reguliere vwo Engels curriculum het Language A English language & literature programma van het International Baccalaureate aan. Dit programma wordt in het zesde leerjaar afgesloten met een examen.

Wie is de tvwo- leerling? 

Een leerling in het tweetalig vwo:

•Is een gemotiveerde leerling met een brede belangstelling

•Is geïnteresseerd in talen, met name het Engels

•Heeft juist ook aanleg voor exacte vakken (60% tvwo-leerling kiest een bètaprofiel)

•Heeft belangstelling voor wereldwijde ontwikkelingen

•Wil na zijn/haar schooltijd wellicht in het buitenland gaan studeren

•Is bereid en in staat de extra inspanning die het tvwo vraagt waar te maken

•Heeft een vwo-advies van de basisschool

Onder toezicht van het Nuffic

Het tweetalig onderwijs in Nederland staat onder toezicht van Nuffic. Deze organisatie bewaakt de kwaliteit van het tweetalig onderwijs en verleent scholen die dit onderwijs aanbieden steun op het gebied van organisatie en onderlinge samenwerking.Op dit moment bieden meer dan 130  scholen in Nederland tweetalig onderwijs aan en dat aantal is nog steeds groeiende. In 2009 is het Vechtstede College door Nuffic erkend als TTO school. Meer informatie over het Nuffic en tweetalig onderwijs is te vinden op www.nuffic.nl.

Interview

Leerlingen die zich aanmelden voor het tweetalig vwo worden voorafgaand aan hun plaatsing, uitgenodigd voor een interview aan de hand van een aantal opdrachten.

Kosten

Van de ouders van tvwo-leerlingen vraagt het Vechtstede College een hogere leerjaarbijdrage. Dit in verband met de extra activiteiten die voor deze leerlingen worden georganiseerd. Het overzicht van de kosten vindt u in de schoolgids. De ouderbijdrage is vrijwillig. Zonder deze bijdrage zijn veel van onze extra activiteiten financieel niet haalbaar. Mocht u het bedrag niet in één keer kunnen betalen dan is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Uiteraard sluiten wij geen enkele leerling uit van de extra activiteiten.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze coördinatoren  tvwo, mw. F. Kelder (fkelder@gsf.nl) en dhr. J. Lemmens (jlemmens@gsf.nl)