Aanmeldformulier brugklas 2024-2025

Als uw kind voor het Vechtstede College kiest meldt u uw kind rechtstreeks bij onze school aan.
De aanmelding voor de brugklas 2024-2025 verloopt geheel digitaal.
Bij aanmelden vragen wij slechts beperkte informatie om te kunnen beoordelen of uw kind plaatsbaar is.

Aanmeldformulier
Aanmelden kan vanaf woensdag 20 maart tot en met zondag 31 maart.

De aanmelding  is inmiddels gesloten!
Het is handig de documenten die u nodig heeft voor de aanmelding vooraf te digitaliseren (scannen of een foto van maken).
– Een definitief basisschooladvies:
Gooi en omstreken – adviesformulier ondertekend door de basisschooldirecteur.
Amsterdam en omstreken – het ELK-aanmeldformulier.
– Een ondertekend koop/huurcontract indien u gaat verhuizen naar één van de woonplaatsen uit categorie 1.

Wij doen niet mee aan de Amsterdamse Kernprocedure. U kunt het Vechtstede College dus niet opnemen in het lijstje met voorkeursscholen.

Onze aanmeldperiode is van woensdag 20 maart 2024 tot en met zondag 31 maart 2024.
De volgorde van aanmelding heeft geen invloed op plaatsing.

Op maandag 15 april 2024 in de middag ontvangt u per e-mail uitsluitsel over plaatsing.
De scholen in de regio Gooi- en Vechtstreek (behalve het Vechtstede College) maken op dinsdag 2 april 2024 de uitkomst van de loting bekend.
De uitkomst van de Centrale Matching in Amsterdam wordt op woensdag 17 april bekend.
Heeft u uw kind dubbel aangemeld én is het geplaatst op het Vechtstede College, dan horen wij graag uiterlijk vrijdag 19 april  of u wél of géén gebruik maakt van de plaatsing. Indien u géén gebruik maakt van de plaatsing, kunnen wij iemand van de wachtlijst blij maken met een plaatsing.

Na plaatsing ontvangt u van ons een inschrijfformulier waarin wij de overige noodzakelijke gegevens opvragen.

Onze toelatingscriteria vindt u hier.