Aanmelden brugklas 2023-2024

De aanmelding voor de brugklas 2023-2024 verloopt geheel digitaal.
Bij aanmelden vragen wij slechts beperkte informatie om te kunnen beoordelen of uw kind plaatsbaar is.

Als uw kind voor het Vechtstede College kiest dient u zich rechtstreeks bij onze school aan te melden.
De aanmelding voor brugklas 2023-2024 is gesloten!

U kunt het Vechtstede College niet opnemen in het lijstje met voorkeursscholen.

De aanmeldperiode is van maandag 6 maart 2023 tot en met donderdag 16 maart 2023.
Deze periode wijkt af van de aanmeldperiode in het Gooi en loopt gelijk met de aanmeldperiode in Amsterdam.

Op donderdag 6 april 2023 (gelijktijdig met de uitkomst van de centrale matching in Amsterdam) ontvangt u per e-mail uitsluitsel over plaatsing.

Na plaatsing ontvangt u van ons een inschrijfformulier waarin wij de overige noodzakelijke gegevens opvragen.
Het interview voor leerlingen die zijn aangemeld voor het tvwo zal op 24 mei plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging per e-mail.

Onze toelatingscriteria vindt u hier.