Toelatingscriteria

Het Vechtstede College is genoodzaakt om de toestroom van het aantal leerlingen te reguleren omdat wij het leerlingaantal niet verder willen en kunnen laten toenemen. Door de laatste grote verbouwing in 2019 kunnen wij onze leerlingen huisvesten in één gebouw dat ruim, licht en modern gefaciliteerd is. In ons gebouw willen en kunnen wij niet meer leerlingen huisvesten. Onze leerlingen verdienen de beste kansen en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Een te vol gebouw draagt niet bij aan een optimale leeromgeving.

Advies

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de volgende brugklassen:

  • Tweetalig vwo ( vwo-advies)
  • Vwo (vwo-advies)
  • Havo/vwo (havo- of havo/vwo-advies)
  • Mavo/havo (mavo- of mavo/havo-advies)

Toelatingscriteria schooljaar 2024-2025

Voor schooljaar 2024-2025 werken wij met twee plaatsingscategorieën.

  • Categorie 1:  leerlingen woonachtig in Weesp en Driemond of broertje/zusje van een leerling die momenteel op het Vechtstede College zit of kind van een medewerker van het Vechtstede College of één van de andere GSF-scholen.
  • Categorie 2:  leerlingen niet woonachtig in Weesp of Driemond

Plaatsingsvolgorde

Leerlingen uit categorie 1 met een geschikt schooladvies worden geplaatst.
Leerlingen uit categorie 2 met een geschikt schooladvies worden geplaatst als er, na plaatsing van alle leerlingen uit categorie 1, nog plaatsen beschikbaar zijn.

Wij streven naar 9 klassen gelijkmatig verdeeld over de verschillende afdelingen.

Bij overaanmelding voor één of meerdere afdelingen wordt er geloot in de betreffende afdeling(en). Volgorde van aanmelding speelt geen rol bij plaatsing.

Aanmeldprocedure

Als uw kind voor het Vechtstede College kiest dient u zich rechtstreeks bij onze school aan te melden (via aanmeldformulier op onze website).
Het Vechtstede College doet niet mee met de Kernprocedure in Amsterdam, maar volgt wél het tijdpad van deze procedure.
U kunt het Vechtstede College niet opnemen in het lijstje met voorkeursscholen.

De landelijke aanmeldperiode is van maandag 25 tot en met zondag 31 maart 2024.
Op dinsdag 2 april 2024 wordt de uitslag van de loting in de Gooi-en Vechtstreek bekend (maar dus niet op Vechtstede College).

Op woensdag 17 april 2024 (gelijktijdig met de uitkomst van de centrale matching in Amsterdam) ontvangt u van het Vechtstede College per e-mail uitsluitsel over plaatsing.

Aanmelden voor klas 2 en hoger

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor een hoger leerjaar voor schooljaar 2023-2024?
Vult u dan s.v.p. onderstaand formulier in. Wij doen ons uiterste best om instromende leerlingen woonachtig in Weesp te plaatsen, wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen echter niet garanderen. Plaatsing van instromende leerlingen woonachtig buiten Weesp is afhankelijk van de beschikbare plekken in de betreffende afdeling en is zeer onzeker.

Onze toelatingscriteria zijn niet van toepassing bij aanmelding van leerjaar 2 of hoger.

Formulier interesse instroom