Visie

Onze missie is dat leerlingen in een warm pedagogisch klimaat goede resultaten halen en dat het onderwijs betekenisvol en uitdagend is. De docenten vervullen hierbij een sleutelrol. In hun benadering maken zij bewuste keuzes. Er is geen ‘one best way’: de ervaring leert dat verschillende leerlingen gebaat zijn bij verschillende benaderingen. Goede feedback van docenten is altijd van vitaal belang.

Pedagogisch klimaat

Zowel leren als onderwijzen lukt het best in een goed ondersteunend klimaat. Het pedagogisch klimaat vormt een wezenlijk onderdeel van onze schoolcultuur. Wij willen een school zijn die sfeervol, dynamisch, vriendelijk, bruisend en hartelijk is. De verbondenheid met ‘gevoel’ (affectie, sfeer, welbevinden) vinden wij erg belangrijk.

Niet alleen willen wij de leerling vanuit waarden, normen en sancties tot gewenst gedrag brengen, wij vinden het ook onze opdracht om leerlingen voor te bereiden op een democratische samenleving. Wij willen dat onze leerlingen de bereidheid en het vermogen ontwikkelen om deel uit te maken van een gemeenschap en actieve burgers te worden. Dit krijgt vorm en inhoud bij de vakken geschiedenis, aardijkskunde en maatschappijleer, maar ook in (vakoverstijgende) projecten en een maatschappelijke stage.

Onderwijsontwikkeling

Voortdurende vernieuwing houdt ons onderwijs aantrekkelijk. Op het Vechtstede College hebben docenten veel ruimte om professionals te zijn en effectief leren te bewerkstelligen. De schoolleiding stimuleert hen die ruimte te benutten en in dialoog voor goede leerarrangementen te zorgen. Die leerarrangementen kunnen zowel goede lessen(reeksen) zijn, als projecten en andere aantrekkelijke onderwijsvormen. Onderwijsontwikkeling heeft drie elementen:

  • het ontwerp, dus ‘hoe willen we onderwijs aanbieden?

Ambitie en uitdaging horen in onze schoolcultuur. Wij streven naar variatie door spannende combinaties van hoofd, hart en handen; van tekst, beeld en geluid; van ‘drill, skill en thrill’. De ICT-inzet groeit van ‘learn to use’ naar ‘use to learn’.

  • een werkbare orde, dus ‘onder welke voorwaarden realiseren we ons ontwerp’? Wij maken gezamenlijke afspraken om het pedagogische klimaat te handhaven.
  • de evaluatie, dus ‘is gelukt wat we beoogden?’

Wij streven naar een kwalitatief hoogwaardig toetsingsprogramma, met afspraken die helder en bindend zijn voor leerlingen en docenten.

Cultuuraanbod

Naast onderwijs vinden wij cultuur belangrijk voor de ontwikkeling van ieder mens. Het plezier dat mensen eraan beleven, als consument en als (co)producent, bevordert het welbevinden. Wij stimuleren onze leerlingen om met betrokkenheid en verantwoordelijkheid hun eigen talent tot ontwikkeling te brengen. Uit ons cultuurbeleid vloeit voort dat we jaarlijks een omvangrijk en aantrekkelijk ‘cultuurmenu’ vaststellen. Wij spannen ons in om een betekenisvolle culturele speler in Weesp te zijn