Schoolboeken

Het Vechtstede College zorgt voor leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s en de (toegangs)kosten van digitaal leermateriaal. Aan dit materiaal zijn voor u geen kosten verbonden. U moet het merendeel wél zelf bestellen. Van onze schoolboekenleverancier Iddink ontvangt u gedetailleerde informatie over de bestelwijze. Met vragen over deze ‘gratis’ schoolboeken kunt u zich wenden tot de coördinatoren schoolboeken, mevrouw P. Gooijer en mevrouw M. Tijburg.