Aanmelden voor klas 2 en hoger

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor leerjaar 2 of hoger voor schooljaar 2023-2024?

Vult u dan s.v.p. dit formulier in.

Wij doen ons uiterste best om instromende leerlingen woonachtig in Weesp te plaatsen, wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen echter niet garanderen.

Plaatsing van leerlingen woonachtig buiten Weesp is afhankelijk van de beschikbare plekken in de betreffende afdeling en is zeer onzeker.

Onze toelatingscriteria zijn niet van toepassing bij aanmelding van leerjaar 2 of hoger.