Aanmelden voor klas 2 en hoger

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor leerjaar 2 of hoger in het lopende of komende schooljaar?

Vult u dan s.v.p. dit formulier in.

Wij doen ons uiterste best om instromende leerlingen woonachtig in Weesp te plaatsen, wij kunnen plaatsing van instromende leerlingen echter niet garanderen.

Plaatsing van leerlingen woonachtig buiten Weesp is afhankelijk van de beschikbare plekken in de betreffende afdeling en is zeer onzeker.

Als u uw kind aanmeldt voor het komende schooljaar, dan kunnen wij pas in de laatste weken voor de zomervakantie laten weten of er plek is. Wij raden u daarom aan om uw kind ook bij een andere school in te schrijven, voor het geval er bij ons geen plek is.

Onze toelatingscriteria zijn niet van toepassing bij aanmelding van leerjaar 2 of hoger.