Talentenregeling

Beleidsplan Topsport Vechtstede College Weesp

Een schriftelijk verzoek om in aanmerking te komen voor deze regeling kunt u indienen bij de afdelingsleider van uw kind. Hij/zij overlegt het verzoek met één van de talentcoördinatoren

  • De heer M. Onwezen
  • De heer F. Hesterman

U kunt hen bereiken via: vsc-topsport@gsf.nl