In het eerste jaar van het Vechtstede College hebben we de volgende klassen:

  • Mavo/havo            (mavo of mavo/havo-advies)
  • Havo/vwo              (havo of havo/vwo-advies)
  • Vwo                        (vwo-advies)
  • Tweetalig vwo       (vwo-advies)

In de dakpanklassen mavo/havo en havo/vwo wordt  gedifferentieerd gewerkt en worden de toetsen op 2 niveaus aangeboden.

Het leerjaar is verdeeld in drie periodes. Aan het einde van periode twee wordt een advies gegeven voor een niveau op grond van de resultaten, werkhouding en de motivatie van de leerling. Bij het eindrapport wordt bepaald naar welk niveau de leerling in het tweede leerjaar bevorderd wordt. Wij werken met een voortschrijdend gemiddelde en de leerlingen krijgen alleen aan het eind van periode 3 een rapport.

SOM-today

Zowel de leerlingen als hun ouders kunnen via SOM-today de behaalde cijfers volgen op de verschillende niveaus. Het boekje met de overgangsnormen is te vinden op onze website zodat zowel de leerling als de ouder precies kan terugvinden waaraan voldaan moet worden om naar een bepaald niveau te gaan.

De eerste weken:

In juni/juli voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar is er een introductiemiddag. De nieuwe leerlingen kunnen dan zien bij wie ze in de klas geplaatst zijn en wie hun mentor is.

Elke klas heeft een mentor of twee duo-mentoren en twee bovenbouwleerlingen (bobo’s) die de mentor(en) ondersteunen. De mentor geeft tijdens periode één en twee, twee begeleidinglessen per week aan zijn/haar mentorklas. Tijdens deze lessen wordt geleerd hoe de agenda ingevuld moet worden, hoe het leren aangepakt moet worden, hoe het rooster werkt en hoe we omgaan met onze schoolregels. Tijdens periode drie geeft de mentor nog één begeleidingsles per week aan zijn of haar klas. De mentor is de spin in het web. Hij / zij onderhoudt het meeste contact met de ouders en komt voor de belangen van de mentorkinderen op.

Op de eerste lesdag wordt een groot deel van de ochtend besteed aan introductie-onderwerpen. Na enkele weken hebben we een driedaagse introductiereis. Mentoren, bobo’s en collega’s gaan mee om deze dagen te begeleiden. Kennismaking met de klas en de mentor en samenwerking met medeleerlingen staan tijdens deze dagen centraal.

Bijzondere activiteiten:

Tussen de herfst- en de kerstvakantie kunnen de leerlingen in hun eigen tijd, deelnemen aan diverse workshops. Bijvoorbeeld  acteren, grime, robotica en 3D-printen, vloggen, Chinees, songwriting etc. Deelname aan deze workshops is vrijwillig en gratis.

In november besteden we aandacht aan het onderwerp “pesten”. Door middel van  interactief theater wordt er ingegaan op “ de pester, de gepeste en de meeloper”.

In het voorjaar gaan alle eerste klassen op excursie naar Artis. De biologiedocent bereidt deze excursie voor tijdens de lessen.

Naast bovenstaande activiteiten hebben de leerlingen een buitensportdag en is er tweemaal een discoavond.

Nieuw in schooljaar 2024-2025: Stromenonderwijs!
Voor meer informatie kijk op deze pagina