Passend onderwijs voor onze leerlingen

Op het Vechtstede College werken docenten, mentoren, afdelingsleiders, schoolleiding, ondersteunend personeel en het ondersteuningsteam samen om het leren van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Elke leerling heeft een mentor, dit is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. Mocht de leerling een ondersteuningsvraag hebben die de mentor onvoldoende zelf kan beantwoorden, kan de mentor het ondersteuningsteam inschakelen. Dit team bestaat uit een ondersteuningscoördinator, remedial teacher en leerlingbegeleiders.

Vanuit het ondersteuningsteam kunnen er verschillende vormen van ondersteuning geboden worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Leerlingbegeleiding (begeleiding omtrent sociaal-emotionele problematiek)
  • Sociale vaardigheidstraining (begeleiding omtrent het opdoen van sociale vaardigheden, aangeboden in leerjaar 1)
  • Succestraining (begeleiding omtrent spanning/stress bij schoolwerk, aangeboden in leerjaar 2)
  • Extra Studiebegeleiding (begeleiding omtrent planning/organisatie van het schoolwerk)

Hierboven vindt u een aantal begeleidingen die vanuit het ondersteuningsteam opgestart kunnen worden. Er zijn natuurlijk veel meer ondersteuningsvragen te bedenken. Mocht uw kind reeds op het Vechtstede College zitten, neem dan contact op met de mentor.

Wanneer uw kind bij aanmelding een ondersteuningsvraag heeft, plannen wij altijd graag met u een intakegesprek om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met Madelies Kuijk, ondersteuningscoördinator en orthopedagoog (mkuijk@gsf.nl). 

Zorgplan (SchoolOndersteuningsProfiel)

SOP (1)/Zorgplan

Dyslexie & dyscalculie

Leerlingen met dyslexie en dyscalculie willen wij een eerlijke kans geven om een passend diploma te behalen. Hiervoor is een speciaal dyslexie- en dyscalculieprotocol opgesteld, waarin de faciliteiten voor leerlingen worden toegelicht. Voor meer informatie omtrent dyslexie en dyscalculie verwijzen wij u graag naar dit protocol.

Mocht uw vraag niet of onvoldoende beantwoord zijn nodigen wij u uit om contact op te nemen met Aimée Verhulst, remedial teacher (averhulst@gsf.nl).  

Protocol dyslexie VSC 2021

Pestprotocol

Op het Vechtstede College doen we er alles aan om pesten te voorkomen. Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat een leerling gepest wordt of zich gepest voelt, kunt u onze werkwijze terugvinden in ons pestprotocol:

Pestprotocol VSC