Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR overlegt met de schoolleiding over beleidsvoorstellen, over de lijnen die door de schoolleiding worden uitgezet en over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. De MR kan ook zelf met voorstellen komen en werkt met een activiteitenplan.

Samenstelling van de MR:

Iris Hoogendoorn
Bas van der Meij
Jeremy Lemmens
Berdien Rebel
Matthijs Schukking (voorzitter)
Nanda Slokker (secretaris)

Ype van der Brug
Silvia Looman
Gerda de Weerdt

Boet Heijmerink
Jill Kapteijn
Sude Bildirici

De MR is via e-mail te bereiken.

Er wordt zes keer per jaar vergaderd samen met de schooldirectie.
Deze vergaderingen zijn openbaar.
De vergaderdata zijn als volgt:

4 oktober 2022
8 december 2022
13 februari 2023
4 april 2023
9 mei 2023
26 juni 2023 (afsluiting)

28 september 2021
24 november 2021
8 februari 2022
29 maart 2022 (geannuleerd)
17 mei 2022
14 juni 2022 (afsluiting)