Informatie over het gebruik van Chromebooks op het Vechtstede College

Op het Vechtstede College werken wij met Chromebooks. Een Chromebook is een computer die Chrome OS als besturingssysteem gebruikt en de Chromebrowser als interface. Het Chromebook ziet eruit als een laptop, maar is veel lichter, standaard uitgerust met meerdere beveiligingslagen en heeft een werkgeheugen van 16 of 32 GB. Het is een cloudbased device, dat wil zeggen dat alles ‘in de cloud’ wordt opgeslagen. Omdat er in de cloud wordt gewerkt, wordt het werkgeheugen bijna niet gebruikt. Wanneer een Chromebook ‘offline’ is, is er nog steeds mee te werken en wordt het werk in de cloud opgeslagen zodra deze beschikbaar is. Een Chromebook is in relatie tot andere devices een stuk goedkoper in aanschaf.

Bij de meeste vakken werken de leerlingen met de werkboeken én een Chromebook. Bij sommige vakken is er ook nog een papieren tekstboek. Op het Chromebook staan bijna alle boeken ook digitaal.

Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat een digitaal device veel aan ons onderwijs kan toevoegen. Wij kunnen beter differentiëren in de klas, optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de digitale methodes, de leerlingen individueel volgen, etc. Tevens biedt het de mogelijkheid om digitale middelen, video en digitaal toetsmateriaal makkelijk te vervlechten tijdens de reguliere les. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat leerlingen die met een device werken vaak meer gemotiveerd zijn zelfstandig aan de slag te gaan. Wij zien het gebruik van het Chromebook als aanvulling op ons normale onderwijs, en dus niet als vervanging van de docent en/of het boek.

Bovenstaande manier van werken wordt ‘blended learning’ genoemd. Gebleken is dat dit een positieve bijdrage levert aan het leren.

De aanschaf van het Chromebook

De school betaalt de boeken, het digitale lesmateriaal, het eventueel ondersteunende materiaal voor dyslectische leerlingen en de licentie voor Google Apps For Education. De kosten voor het Chromebook van uw zoon/dochter komen voor uw rekening.

Er zijn meerdere opties wat betreft het aanschaffen of huren van het Chromebook:

  • U huurt of koopt een Chromebook via The Rent Company, onze externe leverancier. Groot voordeel hiervan is dat u per maand kunt betalen en een goedkope verzekering kunt afsluiten. The Rent Company biedt veel service, bijvoorbeeld als er schade is. Ook onze eigen support-medewerkers bieden hier op het Vechtstede College ondersteuning bij. Een Chromebook van The Rent Company wordt standaard geleverd met een goede beschermhoes.
  • U heeft of koopt zelf een Chromebook en bent direct eigenaar. Chromebooks zijn makkelijk verkrijgbaar en worden geproduceerd door verschillende fabrikanten. Ieder merk voldoet. Vanaf ongeveer € 250,00 beschikt u over een Chromebook. Wij raden u aan na te gaan of uw inboedelverzekering diefstal, verlies of schade aan uw Chromebook dekt.
  • U heeft of koopt zelf een ander device met een toetsenbord waarop de Chromebrowser werkt (laptop, Macbook), de ervaring leert echter dat het werken met een ander “niet-Chrome” device niet optimaal is. 

Google Apps for Education en de GSF-omgeving

Wij werken met Google Classroom, de educatieve omgeving van Google. De licentie voor Google Apps For Education kost € 27,50 per apparaat. Deze kosten worden door het Vechtstede College betaald.

Alle Chromebooks worden gekoppeld aan de GSF-omgeving (Gooise Scholen Federatie). Dat betekent dat leerlingen met een door ons gefaciliteerde GSF-account in ons Vechtstede-domein werken. Maatregelen om de privacy van onze leerlingen en personeel te garanderen kunnen hier uniform worden toegepast, u kunt daarbij denken aan adblockers en bescherming tegen zogenaamde third party-cookies die surfgedrag van een gebruiker proberen te volgen om te kunnen adverteren. Daarnaast kunnen onze support -medewerkers beheren tot welke apps en extensies een leerling met de GSF-account toegang heeft, zodat er tijdens een les minder afleiding is en er geen problemen ontstaan bijvoorbeeld omdat een deel van een klas geen toegang heeft tot een bepaalde applicatie.

De leerlingen zullen aan het begin van het schooljaar allemaal een uitgebreide instructie krijgen over het werken met een Chromebook en Google Classroom. Inmiddels hebben we ervaren dat leerlingen dit zeer snel oppakken.

Gebruiksregels

We zijn ons bewust dat we leerlingen en ouders moeten blijven betrekken inzake het CB-gebruik en de soms ronduit onwenselijke verleidingen die de toegang tot internet met zich mee kunnen brengen. Het CB kan geconcentreerd studeren en efficiënt werken in de weg zitten wanneer een leerling afleiding niet kan weerstaan of moeite heeft om prioriteiten te stellen.

Wij bespreken aan het begin van het schooljaar de gebruiksregels met de leerlingen. Leerlingen gebruiken het Chromebook tijdens de les als de docent daar opdracht toe geeft en het is niet toegestaan iets anders te doen dan wat de docent vraagt. Dat klinkt heel streng, maar de verleiding van bijvoorbeeld social media kan groot zijn. Onze ervaring is dat deze simpele afspraak goed hanteerbaar is.

Binnen de GSF-account worden websites die voor een te grote afleiding van de les zorgen geblokkeerd. Om het klassenmanagement te ondersteunen wordt op Rent Company Chromebooks in de GSF-account een extensie toegevoegd waarmee een docent kan meekijken met leerlingen in de klas. Lesgevende docenten kunnen dit alleen tijdens schooltijd en alleen als het Chromebook verbonden is aan het school-netwerk.

Voor schoolwerk gebruiken leerlingen de GSF-account. Buiten schoolwerk kunnen leerlingen op het Chromebook inloggen met een eigen privé-account. In de privé-account zijn er geen beperkingen of surveillance die door school worden opgelegd en bent u vrij hier zelf afspraken over te maken met uw kind.